Zeregina, Balioak, eta Ikuspegia


ZEREGINA

Miguel Altuna LHIIren zeregina hau da:

Kalitatezko irakaskuntza eskaintzea, eleanitza, eskola-elkarteak adostutako ideietan oinarritua eta ondorengo ideiei erantzuten diena:

 • Ikasleei, beraien gaitasuna eta beharren araberakoa, konpromiso pertsonala eta autonomia bultzatuz.
 • Enpresei eta gizarte-inguruneari. Bergarako zein gertuko herrietako langile eta langabeei, lanbide-prestakuntza areagotuz.

IKUSPEGIA

Ikastetxearen asmoak honakoak dira:

 • Ikasleen garapen pertsonala eta ikasketa maila hobetzea.
 • Langileen gaitasunak hobetzea.
 • Herri eta nazioarteko ikasketei zabalik egotea.
 • Hasierako, Etengabeko, Lanerako eta Bizitza osoan zeharreko ikaskuntzari erantzutea.
 • Ikastetxea erreferente bihurtzea: bai proiektuengatik eta baita gune teknologiko atsegin eta ingurumenarekiko errespetuduna izateagatik ere.

BALIOAK

Gure jokabidea eta jarreren eredugarri izan daitezkeen balioak garatzea:

 • Elkarlana.
 • Tolerantzia eta lankidetza.
 • Barruko bezeroa zaintzea, hots: irakasle, ikasle eta gainontzeko langileak.
 • Egindako lanari esker ona agertzea.
 • Ekimen eta sormena transmititzea.
 • Elkarrekiko errespetua lantzea: ikasle-irakasle eta irakasle-ikasleen artekoa.