FABRIKAZIO MEKANIKOKO DISEINUA

(Goi Mailako Heziketa Zikloa)

 

MODULUA

(Ikasgaia)

IRAUPENA (Orduak)

Fabrikazioaren automatizazioa

198

Produktu polimerikoetarako moldeen diseinua

140

Galdaketako moldeen eta ereduen diseinua

120

Produktu mekanikoen diseinua

297

Txapa prozesatzeko eta estanpatzeko tresnen diseinua

240

Enpresa eta ekimen sortzailea

60

Laneko prestakuntza eta orientabidea

99

Ingeles teknikoa

40

Fabrikazio mekanikoko irudikapen grafikoa

198

Fabrikazio mekanikoko teknikak

198

Produktu mekanikoak diseinatzeko proiektua

50

Lantokiko prestakuntza

360

 

 

Lan irteerak:

ü  Delineatzaile / proiektugile.

ü  Ordenagailuz lagundutako diseinuko (CAD) teknikari.

ü  Produktuen garapenerako teknikari.

ü  Matrizeen garapenerako teknikari.

ü  Lanabesen garapenerako teknikari.

ü  Moldeen garapenerako teknikari.

ü  Produktuak eta moldeak garatzeko teknikari.

INFORMAZIO GUZTIA: HEMEN.