Honako egutegia Zikloetan eta Graduondokoan dabiltzen ikasleen jardunari dagokiona da. Orokorrean, gainontzeko formazio ekintzak ere egutegi hau jarraituz eskaini ohi dira, baina badira salbuespenak, hastapeneko formazioarena kasu, non uztailean ere zenbait klase egun izaten diren.